ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : เตรียมพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว จ.ชุมพร

เป็นคลิปภาพที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และปะการังใต้ทะเล ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ที่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ลงไปสำรวจ ทั้งพื้นที่บนเกาะและใต้น้ำ เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่บริเวณเกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ และเกาะมาตรา ที่ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเป็น "ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลอยน้ำ" สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาดำน้ำลึก ซึ่งจุดนี้เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับหมู่เกาะน้อยใหญ่ในจังหวัดชุมพร และศูนย์ฯ นี้ยังเป็นศูนย์กู้ภัยทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 คน

ในช่วงที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร รอเปิดพื้นที่ให้บริการอยู่นี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าหลังเปิดประเทศแล้ว เศรษฐกิจในพื้นที่จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง