7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : นักศึกษาขอนแก่น สร้างเรือพลังลมช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทำโพรเจกต์จบด้วยสร้างเรือพลังลม เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม หลังพบปัญหาเรือไม่เพียงพอ และเรือทั่วไปเข้าถึงพื้นที่ที่มีวัชพืชได้ยาก ติดตามจากรายงาน

ผลงานเรือพลังงานลมสุดเจ๋ง ถูกออกแบบและสร้างขึ้น นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านโนนตุ่น ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำจากลำน้ำชีหลากเข้าท่วมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นผลงานที่ นายปัญญา นาใจแก้ว, นายชาญณรงค์ เทียมสอน และ นายศราวุฒิ ดวงชาพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งใจพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นโพรเจกต์จบที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง

เรือพลังงานลมนี้ เป็นเรือขนาดเล็กไม่เกิน 3 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนขับ โครงเรือทำจากเหล็ก และกาบเรือทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาว 4 เมตร กว้าง 2 เมตร ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ใช้ใบพัดพารามอเตอร์แบบ 4 ใบพัด ขนาด 1.5 เมตร เพื่อเป็นต้นกำลังสำหรับการสร้างแรงผลัก ส่งกำลังด้วยสายพาน ใช้หางเสือเป็นตัวควบคุมทิศทาง สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 400 กิโลกรัม และสามารถทำความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เรือพลังงานลมนี้มีแรงบันดาลใจมาจากสถานการณ์น้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2563 ที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าช่วยเหลือที่ล่าช้าและติดอยู่ในบ้าน สร้างความยากลำบากในการดำรงชีวิต อย่างเช่น ไม่มีอาหารและน้ำดื่ม หลายพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ เนื่องจากระดับน้ำที่เป็นข้อจำกัดและความไม่สม่ำเสมอของระดับน้ำ บางเส้นทางก็มีอุปสรรคกีดขวาง เรือผ่านได้แบบยากลำบาก เรือพลังงานลม จึงตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี สามรถเคลื่อนที่ในน้ำตื้น ตั้งแต่ 30 เซนติเมตรได้ และเคลื่อนที่ผ่านสภาพน้ำมีสิ่งกีดขวางได้ เช่น ผักตบชวา วัชพืชน้ำ นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของเด็กที่พัฒนามาจากความชอบ จนสามารถตอยอดไปใช้ได้งานได้จริง