7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องเรียนให้แก้ปัญหาสร้างรั้วรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จ.เชียงราย

ชาวบ้านตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย ทวงถามความชัดเจน หลังหน่วยงานรัฐสร้างรั้วรุกล้ำพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะ

ชาวบ้านตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมตัวกันเดินทางมาขอพบผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) โดย นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เปิดเผยว่า ชาวบ้านร้องเรียนมาที่เทศบาลตำบลเวียง ว่าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 สร้างรั้วรุกล้ำ เข้าไปในเขตหนองบัว ยาว 120 เมตร บางจุดล้ำจากแนวรั้วเดิมประมาณ 2 เมตร โดยหนองบัวเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทางเทศบาลตำบลเวียง ได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงราย และชาวบ้านยังใช้ประโยชน์จากหนองบัวเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย

แม้ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด แต่ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นคำสั่งของอธิบดีกรมประมง และผู้แทนศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) แจ้งว่าไม่สามารถหยุดการก่อสร้างได้ เพราะจะถูกผู้รับเหมาฟ้องร้อง ทำให้กลุ่มชาวบ้านต้องมาทวงถามกับผู้อำนวยการศูนย์อีกครั้งหนึ่ง จนกว่าจะได้รับความชัดเจน