7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ สั่งกระทรวงพลังงานตอบข้อเรียกร้องภาคขนส่ง ตรึงดีเซลไม่เกิน 25 บาทต่อลิตร ได้หรือไม่บ่ายนี้

วันนี้( 20 ต.ค.64) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบกับภาคการขนส่งในประเทศไทย ว่าเข้าใจในความเดือดร้อน และเห็นใจผู้ประกอบการภาคการขนส่ง ซึ่งรัฐพยายามดูแลมาอย่างเต็มที่ ในการติดตามและให้ความสำคัญกับปัญหานี้มานานนับเดือน โดยพยายามตรึงราคาน้ำมันไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ด้วยการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุน มากกว่าเดือนละ 6,000 ล้านบาท และอีก 2 เดือน จะต้องพิจารณาว่า จะหาแนวทางมาดูแลความเดือดร้อนอย่างไร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลก แต่รัฐบาลจะพยายามยันราคาไม่เกินลิตรละ 30 บาท ไว้ให้ได้ และจะต้องรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ว่าจะหาเงินมาดูแลอย่างไร หากเป็นเงินกู้จะกู้มากน้อยแค่ไหน

ส่วนข้อสงสัยของหลายฝ่ายเรื่องการที่ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันได้เองแต่ยังมีราคาแพง พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันมีคุณภาพได้ไม่เกิน 20 % เท่านั้น อีกทั้งบางส่วนยังเป็นคนน้ำมันคุณภาพต่ำ ก็ส่งออกไปเพื่อนำรายได้ของประเทศ ส่วนน้ำมันอีก 80 % ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยอ้างอิงตามราคาตลาดโลก

ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการภาคการขนส่ง ที่ให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกินลิตรละ 25 บาท จะสามารถทำได้หรือไม่ แล้วยังมีประเด็นเรื่องภาษีสรรพสามิตด้วย นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กระทรวงพลังงาน แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดในช่วงบ่ายวันนี้