ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตรวจสอบ 5 โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ได้เข้าตรวจสอบโครงการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ที่มีการร้องเรียนเข้ามา รวมทั้งมีการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ภาค 2 ว่าอาจมีการทุจริต ติดตามได้จากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

โดยโครงการที่ได้รับร้องเรียนประกอบด้วย โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ปี 2560-2562 จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงคอกสัตว์ ที่ใช้งบประมาณ 2,639,000 บาท ในปี 2560 ที่มีการระบุว่า ไม่มีการเข้าไปปรับปรุงจริง และโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ใช้งบประมาณ 3,461,173.12 บาท ที่ปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินการ 

นอกจากนี้ยังมีกรณีการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม ในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

ซึ่งกรณีสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 2 ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้ว ตามข้อกล่าวหา 5 ข้อ คือ

1. ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงคอกสัตว์

2. ทุจริตการเรียกเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมจากนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ

3. ทุจริตการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์

4. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

5. ทุจริตการจัดซื้อวัสดุศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ซึ่งจะมีการสอบปากคำพยานประมาณ 50 คน เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง คาดว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564

กรณีนี้หากผลการตรวจสอบออกมาว่าอย่างไร หรือหากมีความคืบหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนออีกครั้ง