ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ และความเป็นมาของโครงการฝนหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอำนวยการสาธิตการทำฝนหลวงให้แก่นักวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ชม เมื่อปี 2515 ณ เขื่อนแก่งกระจาน

นอกจากนี้ องคมนตรี ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากำหนดแผนตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และการเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้ขึ้นบินปฏิบัติการ 221 วัน รวม 4,211 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก รวม 64 จังหวัด พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 180 ล้านไร่ และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ รวม 133 แห่ง

ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณสะพานดำ อำเภอเมือง หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ดำเนินการขยายคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตลอดจนคลองซอย และคลองระบายน้ำ D9 เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สามารถตัดยอดน้ำจากหน้าเขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง ระบายลงทะเล ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีไม่เกินความจุ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมือง และบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ 27 เครื่อง กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่เสี่ยงน้ำท่วม ทั้งนี้ องคมนตรี ยังได้ไปตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่บริเวณสะพานวัดเขาตะเครา, บริเวณบ้านทุ่งเฟื้อ และบริเวณคันกั้นน้ำเค็มคลองต้นมะพร้าว รวม 12 เครื่อง เพื่อผลักดันมวลน้ำให้ระบายออกสู่ทะเล ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง