ข่าวในพระราชสำนัก

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสิงห์บุรี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกับ ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้อพยพ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านยางงาม ตำบลระบำ ด้วย

จังหวัดอุทัยธานี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "คมปาซุ" ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 805 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 8,000 ไร่ ซึ่งทางจังหวัด หน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ ก่อนมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุกทกภัย พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน 2 ชุด ไปมอบแก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านบางแคนอก ตำบลบางมัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 อำเภอ 20 ตำบล 6 ชุมชน 76 หมู่บ้าน 5,797 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร เสียหาย 26,152 ไร่ สำหรับพื้นที่อำเภอเมือง ได้รับผลกระทบ 1 ตำบล 6 ชุมชน 6 หมู่บ้าน 1,333 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 5,731 ไร่

ข่าวอื่นในหมวด