เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2564

21-23 ต.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดน้อยลง...