ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : เลี้ยงปูดำทำรายได้พลิกวิกฤตโควิด-19

เป็นเสียงสะท้อนของเกษตรกร ในชุมชนบ้านปากบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่พลิกฟื้นบ่อกุ้งรกร้างริมทะเล มาเลี้ยงปูดำ จนกลายเป็นแหล่งทำเงินสร้างรายได้ให้ชุมชน ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตออกเรือไปหาปลากลางทะเลเหมือนก่อน เพราะทุกวันนี้มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อปูดำถึงที่ แม้ปูที่ได้ต่อบ่อจะไม่มาก ตกบ่อละ 10-20 กิโลกรัมต่อวัน แต่ราคาขายปูดำ พุ่งสูง 280-380 บาทต่อกิโลกรัม และจับขายได้ทุกวัน มีรายได้เกือบครึ่งหมื่นทุกวัน โดยไม่ต้องลงแรงอะไรมากมาย แค่ใส่เหยื่อปลาสดลงไปในลอบ แล้วโยนทิ้งน้ำก่อนจะดึงขึ้นมา จึงไม่แปลกที่จะเห็นรอยยิ้มบนผิวหน้าที่ดำคล้ำ แต่เต็มไปด้วยความสุขของชาวบ้านที่นี่ เพราะรับเงินเต็มกระเป๋ากันแทบทุกวัน

ปูทะเล กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2562 และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อหวังจะผลิตลูกปูให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ปีละกว่า 4,000,000 ตัว ทำให้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา เกษตรกรที่ได้รับแจกปูดำไปกว่า 1,000 คน แทบไม่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ อีกทั้งยังช่วยให้แรงงานที่ตกงานกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวในถิ่นบ้านเกิด ทั้งยังสร้างเม็ดเงินที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วไม่ต่ำกว่า 48 ล้านบาท

ปูทะเลชนิดนี้ เลี้ยงง่าย มีข้อดีคือ ไม่หนีขึ้นจากบ่อและไม่หนีไปไหน อัตรารอดสูงถึง 80% ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงต่อบ่ออยู่ที่ 20,000-30,000 บาท แต่ผลผลิตและผลตอบแทนดีมาก ทำรายได้นับแสนบาท จนปัจจุบันชาวบ้านที่นี่แทบจะไม่ต้องออกเรือไปหาปลากันอีก

ศอ.บต. ได้เร่งพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อดีตเคยรกร้าง ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจฮาลานที่ 6 โดยตั้งเป้าจะให้เป็นแหล่งเลี้ยงปูทะเลที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นเมืองปูทะเลโลกในอนาคต