7HDร้อนออนไลน์

คลัสเตอร์ใหม่ ชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพ จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดโควิด-19 จำนวน 11 คน

วันนี้ (21 ต.ค.64) รายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งว่าได้เกิดคลัสเตอร์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แห่งใหม่ในชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพ นับเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกแห่งในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นวันเดียว (21 ต.ค.64) จำนวน 11 คน นับเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกแห่งในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มในการควบคุม โดยมีการล็อกดาวน์ หรือ ปิดห้ามเข้าออกชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพ ครั้งแรก 5 วัน เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนัก แล้วประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ซึ่งหากสถารการณ์ไม่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิ จะได้มีคำสั่งปิดชุมชนหรือล็อกดาวน์ชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพครั้งละ 5 วัน จนกว่าจะไม่มีผู้ติดโควิด-19 ในชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพ

นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ สั่งการให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดโควิด-19 โดยให้บริการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ชาวบ้านในชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพกว่า 500 คน รอผลตรวจ 30 นาที หากใครผลตรวจเป็นบวกตอดโควิด-19 จะถูกส่งตัวไปตรวจที่ รพ.ชัยภูมิ

สำหรับวันนี้ ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 25 คน ติดเชื่อในจังหวัด 22 คน จาก อ.แก้งคร้อ 1 คน อ.คอนสวรรค์ 1 คน อ.ภักดีชุมพล 1คน อ.ภูเขียว 6 คน อ.เมือง 13 คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นคลัสเตอร์ใหม่ในชุมชนขี้เหล็กน้อย มิตรภาพ 11 คน  ผู้ป่วยต่างจังหวัดเพิ่มอีก 3 คน  เสียชีวิตสะสมแล้ว 100 คน ผู้ป่วยสะสม 11,392 คน หายป่วยเพิ่ม 52 คน หายป่วยสะสม 10,790 คน กำลังรักษา 450 คน