ข่าวเด็ด 7 สี

เฝ้าระวัง 6 จังหวัด ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้ อยู่ในระดับที่ทรงตัว แต่มี 6 จังหวัด ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อเพิ่มสูง ได้แก่ นครศรีธรรมราช, ระยอง, จันทบุรี, เชียงใหม่, ตาก และขอนแก่น นอกเหนือจาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเกิดจากการผ่อนคลายมาตรการที่มีการจัดกิจกรรมและเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามไปมากกว่านี้