7HDร้อนออนไลน์

ศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกัน เบนจา หลังทนายความ และ ธนาธร หอบเงิน 2 แสน ยื่นประกัน

21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. วีรนันท์ ฮวดศรี ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว นางสาวเบนจา อะปัญ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในวันนี้มีการยื่นประกันตัวใน 2 คดี ที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112

คดีแรก คือ คดีคาร์ม็อบของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมุนม ซึ่งมีการอ่านแถลงการณ์หน้าอาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64  เบนจา ถูกออกหมายจับและถูกฝากขังตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยในวันนี้เป็นการฝากขังผัดที่ 2 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากคณะก้าวหน้าได้นำหลักทรัพย์เงินสด 200,000 บาทยื่นประกันตัว

ศาลมีคำสั่งว่า "พิเคราะห์คำร้องประกอบคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเห็นว่า เหตุตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเดิม จึงให้ยกคำร้อง แจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องทราบ"

คดีที่สอง คือ คดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนี ซึ่งมีการเพิกถอนประกันเนื่องจากศาลเห็นว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวไปเมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์นำยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว 200,000 บาทจากองทุนราษฎรประสงค์ คดีนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของคดีของศาล และอยู่ระหว่างนัดตรวจพยานหลักฐาน

ศาลมีคำสั่งในคดีนี้ว่า "แม้คดีนี้จำเลยที่ห้าจะเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แต่ศาลก็กำหนดเงื่อนไขหากมีกระทำการในทำนองเดียวกันอันทำให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเงื่อนไขอื่นๆ โดยให้จำเลยที่ห้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ก็ยังปรากฎว่า จำเลยที่ห้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขจึงถูกดำเนินคดีอื่นในศาลนี้ ในการกระทำในทำนองเดียวกัน ทั้งหลังจากการกระทำในคดีนี้ก็ยังปรากฏว่า จำเลยที่ห้า กระทำผิดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกเป็นคดีอื่นของศาลนี้และในคดีดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ดังนั้นจึงเป็นเหตุอันควรเชื่อว่า หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ห้าอาจจะไปก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่น ตามพฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ห้า ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องทราบ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง