เกาะกระแสออนไลน์

ประกันสังคม ม.40 ติดโควิด รับชดเชยสูงสุด วันละ 300 บาท

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ป่วยติดโควิด -19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล  รับชดเชยสูงสุด วันละ 300 บาท

วันที่ 20 ต.ค.64 สำนักงานประกันสังคม โพสต์แจ้งข่าวแก่ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีหากติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสิทธิได้รับดังนี้

1.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

3เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

โดยเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน