7HDร้อนออนไลน์

หนองคายคุมเข้ม วัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม อดเข้าชม "บั้งไฟพญานาค"

ออกพรรษา รอชมบั้งไฟพญานาค บ่ายวันนี้ ( 21 ต.ค. 64 ) ที่จุดชมบั้งไฟพญานาค เทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และ อสม. ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองซึ่งเทศบาลตำบลโพนพิสัย กำหนดไว้บริเวณทางเข้า พื้นที่ลานนาคาเบิกฟ้า ริมฝั่งแม่น้ำโขง รวม 11 จุดคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่จะขอตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือผู้ที่มีผลตรวจไม่ติดเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้หลังผ่านมาตรการคัดกรอง ผู้เข้าชมบั้งไฟพญานาค ต้องผ่านตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และติดสติ๊กเกอร์บนเสื้อเป็นสัญลักษณ์ผ่านการตรวจ จึงสามารถเข้าชมงานได้
               
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว ได้เข้าจับจองพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง รอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในช่วงพลบค่ำวันนี้ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่าย นักท่องเที่ยวบางตากว่าทุกปี พ่อค้าแม่ค้าที่วางสินค้าขายข้างทางก็ลดน้อยลง เนื่องจากทางจังหวัดหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย เข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองป้องกันโรคโควิด19 เป็นหลัก เพื่อป้องก้นไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น