7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ มอบ "วิษณุ" พิจารณาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ต่างเรียกร้องให้มีวันหยุดประจำภาคตะวันออกเหมือนภาคกลาง ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการประจำภาค

ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก ในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ ต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564 ประกอบด้วย

วันหยุดประจำภาคเหนือ วันที่ 26 มี.ค. 2564 ประเพณีไหว้พระธาตุ 
วันหยุดประจำภาคอีสาน  วันที่ 10 พ.ค. 2564 ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
วันหยุดประจำภาคใต้ วันที่ 6 ต.ค. 2564 ประเพณีสารทเดือนสิบ
วันหยุดประจำภาคกลาง คือ วันที่ 21 ต.ค. 2564 เทศกาลออกพรรษา 

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2564  เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว ทั้งนี้ ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

“พล.อ.ประยุทธ์ เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมื่อทราบว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชนจะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ ของไทย ที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว” โฆษกรัฐบาล กล่าว