7HDร้อนออนไลน์

นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวัง บั้งไฟพญานาคมาตามนัด 2 ลูกแรกผุดขึ้นเวลา 18.19 น.

วันนี้ (21 ต.ค. 64) เมื่อเวลา 18.19 น. มีการรายงานผ่านศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ จ.หนองคาย ว่ามีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นที่บ้านตาลชุม ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวน 2 ลูก ทำให้นักท่องเที่ยวที่รอชมบั้งไฟพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขงไม่ผิดหวัง ได้ชมบั้งไฟพญานาคสมการรอคอย และหลังจากนั้นก็มีจำนวนบั้งไฟพญานาคสีแดงอมชมพูผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดชมที่บ้านท่าม่วง บ้านตาลชุม ต.โพนแพง มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นต่อเนื่องคราวละ 1-2 ลูก, บ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี จำนวน 41 ลูก

นอกจากนี้ยังมีที่บ้านหนองกุ้งเหนือ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้น 12 ลูก โดยนักท่องเที่ยวที่ได้ชมบั้งไฟพญานาคเมื่อได้เห็นแล้วก็ทยอยเดินทางกลับ ส่วนการจราจรมีติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการได้ทันท่วงที