ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง เดมซินดี คีโร ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์คนใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ฯพณฯ เดมซินดี คีโร ผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ กรุงเวลลิงตัน

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวนิวซีแลนด์มีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน ความสัมพันธฉันมิตร อันมั่นคงและความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย​

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง