ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ ที่วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  จำนวน 500 ชุด โดยภายในถุงพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าเช็ดตัว สบู่ และขนม ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และทรงห่วงใยในความเดือดร้อน

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเจดีย์ จำนวน 24 ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำจากคลองยี่แส เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และเส้นทางในการสัญจร

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" และ "คมปาซุ" ทำให้มีฝนตกกระจายและฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา และประตูระบายน้ำสองพี่น้อง เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้ง เขื่อนกระเสียวได้ระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่ลำห้วยกระเสียว ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ทั้งจังหวัด จำนวน 10 อำเภอ 2 เทศบาล 108 ตำบล 28 ชุมชน 983 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 43,004 ครัวเรือน รวม 82,145 คน ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้ง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ สำหรับช่วยเหลือด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกับ ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 5 บ้านเจ้าปลุก อำเภอมหาราช

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โกนเซิน" และพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน รวมถึง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำน้อย และคลองต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 14 อำเภอ 136 ตำบล 809 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 54,819 ครัวเรือน สำหรับพื้นที่อำเภอมหาราช ระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรี และคลองต่าง ๆ เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,676 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง