ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : ชาวบ้านร่วมใจสู้น้ำท่วม

ประเด็นเด็ด 7 สี - สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคามยังไม่คลี่คลาย เพราะมวลแม่น้ำชีมีปริมาณมาก ยังคงท่วมขังบ้านเรือนประชาชน สูงเกือบ 2 เมตร โดยเฉพาะอำเภอกันทรวิชัย โดยชาวบ้านต่างช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมนานเกือบ 2 สัปดาห์ ติดตามจากรายงานคุณชนะชัย แก้วผาง 

เกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ที่ชาวบ้านในเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ร่วมมือร่วมใจกันบรรจุกระสอบทราย กั้นน้ำมวลน้ำชีไม่ให้เอ่อท่วมหมู่บ้าน แม้แนวกระสอบทรายที่พวกเขาสร้างขึ้นตามแนวแม่น้ำชี จะต้านทานกระแสน้ำไม่ได้ และเอ่อท่วมบ้านเรือน แต่วันนี้ก็ยังช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นไม่ให้มวลน้ำขยายวงกว้าง

แนวกระสอบทรายกั้นมวลน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร ยังคงสามารถป้องกันน้ำไม่ให้ไหลท่วมตัดขาดเส้นทาง เพราะหากท่วมสูงแถบนี้ เท่ากับว่าหมู่บ้านอย่างน้อยอีก 10 หมู่บ้านจะถูกตัดขาด ต้องใช้เรือเข้า-ออกหมู่บ้าน   

ผู้ใหญ่บ้าน จึงประกาศเสียงตามสายทุกเช้า ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวกั้นมวลน้ำ ป้องกันการขยายวงกว้าง และยังคงได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านเป็นอย่างดี ทั้งผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านและนาข้าว หรือไม่ใช่ผู้ประสบภัยก็ตาม

แม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งรับมวลน้ำเร่งระบายมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และท่วมขังในบ้านเรือนลุ่มต่ำ ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารคาม อย่างน้อย 6 ตำบล แต่หมู่บ้านบางแห่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ 

จึงทำให้น้ำท่วมขังและเน่าเสีย คาดว่าชาวบ้านอาจต้องอยู่อาศัยกับน้ำท่วมนานเกือบ 1 เดือน จนกว่าแม่น้ำชีจะลดต่ำลง