ประเด็นเด็ด 7 สี

ทุ่งดอกซีโลเซีย แลนด์มาร์กใหม่ ของ จ.เชียงใหม่

ประเด็นเด็ด 7 สี - ทุ่งดอกซีโลเซีย ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดย ดอกซีโลเซีย หรือหงอนไก่ญี่ปุ่น จะมีทั้ง สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีชมพู ซึ่งกำลังบานสะพรั่งรอนักท่องเที่ยว บนพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ภายในสวน Sixflower GARDEN ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่