เช้าข่าว 7สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 ตุลาคม 2564
ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 64...