ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดรายชื่อ 46 ประเทศไม่กักตัว ยกเลิกเคอร์ฟิว

เมื่อวานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือ ศบค. ลงนามคำสั่ง ศบค. 2 ฉบับ และ ข้อกำหนดอีก 1 ฉบับ ประกาศแนวปฏิบัติและมาตรการรองรับการเปิดประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุข จาก 46 ประเทศ หรือ พื้นที่ ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ต้องกักตัวตามเงื่อนไข ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ยังคงเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องกักตัว หรือ เดินทางผ่าน Phuket Sandbox ก็จะกักตัวเพียง 7 วัน

รวมทั้ง ประกาศพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวใน 17 จังหวัด ที่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวได้ พร้อมให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ในพื้นที่นำร่องดังกล่าว ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป

สำหรับการทำกิจกรรมในพื้นที่นำร่องนี้ ยังคงห้ามการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลมากกว่าห้าร้อยคน สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ โดยทุกกิจการและกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย

ส่วนประเด็นวันหยุดพิเศษสำหรับภาคตะวันออกนั้น กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป