7HD ร้อนออนไลน์

สภาผู้แทนราษฎร เดินเครื่องนัดประชุม 3 - 5 พ.ย. เร่งรัดพิจารณาญัตติที่ค้างกว่า 200 เรื่อง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางในการประชุมสภาในสมัยหน้า ที่จะเริ่มเปิดประชุมในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ว่าในสมัยประชุมที่ผ่านมานั้นอยู่ภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 ที่รุนแรง จึงงดการประชุมไปประมาณ 4 สัปดาห์ ทำให้มีวาระการประชุมที่ค้างอยู่จำนวนหนึ่ง สมัยประชุมที่จะถึงนี้ จึงจำเป็นต้องเร่งพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ในสภา โดยสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 3 -5 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่อง 3 วัน ซึ่งวันแรก (3 พ.ย.64) จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาลที่ค้างอยู่ และเสนอมาใหม่จำนวน 8 เรื่อง รวมถึงร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 2 เรื่อง

ขณะที่ในการประชุมสภาฯ วันที่สอง (4 พ.ย.64) จะเป็นการพิจารณากระทู้ถาม แล้วก็เรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อทราบอื่นๆ ซึ่งยังเป็นห่วงการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาเรื่องเพื่อทราบเป็นการแจ้งมาตามกฎหมาย โดยปกติแล้วจะไม่ได้เสียเวลามากกับวาระนี้ แต่ที่ผ่านมามีสมาชิกอภิปรายเป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละสัปดาห์สภาผ่านเรื่องพอทราบได้เพียงสามถึงสี่เรื่อง ซึ่งในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ ตนจะขอความร่วมมือสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการประชุมสภาฯ วันที่สุดท้าย (5 พ.ย.64) จะเป็นการพิจารณาญัตติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 14 เรื่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ทำให้ญัตติเหล่านี้หมดหรือปรับลดลงไปได้เป็นจำนวนมาก
   
“เรื่องที่ค้างและเป็นปัญหากับสภาฯ มาก นั่นก็คือญัตติที่สมาชิกเสนอซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสมัยประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถพิจารณาได้เลยสักญัตติเดียว เนื่องจากสภาฯใช้เวลาจำนวนมากกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยก่อนเปิดการประชุม จะนัดหารือกับผู้ควบคุมเสียงของทั้งสองฝ่าย เพื่อหารือในการพิจารณาญัตติที่ค้างอยู่ในสภา ที่มีจำนวนมากกว่า 200 เรื่อง” ประธานสภาฯ กล่าว
   
นายชวน กล่าวอีกว่า ขณะที่การประชุมร่วมกันของรัฐสภา จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้