เจาะประเด็นข่าว 7HD

แผนฉีดวัคซีน 70 ล้านโดส ถึงก่อนกำหนดกว่า 2 เดือน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้ว่า สิ้นปีนี้จะฉีดวัคซีนได้ 70 ล้านโดสว่า เชื่อว่าในสัปดาห์หน้าจะเกินเป้าหมาย ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้ 2 เดือนกว่า และคาดว่าจะฉีดวัคซีนได้ครบ 100 ล้านโดส ภายในเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม ส่วนพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่พิเศษ ที่เรียกว่า พื้นที่สีฟ้า นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งจัดสรรวัคซีนลงไป เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้ฉีดให้ครอบคลุมประชากร พร้อมรับการเปิดประเทศตามเป้าหมายต่อไป

สำหรับการฉีดวัคซีนล่าสุด 69.2 ล้านกว่าโดส เข็มที่ 1 กว่า 39 ล้านโดส เข็มที่ 2 กว่า 27 ล้านโดส และเข็มที่ 3 กว่า 2 ล้านโดส

ขณะที่เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ออกประกาศความคืบหน้าเรื่อง "วัคซีนโควิด" "โมเดอร์นา" (Moderna) ขอเลื่อนวันในการฉีดใหม่ เนื่องจาก "องค์การเภสัชกรรม" ยังไม่ยืนยันกำหนดการจัดส่งวัคซีนที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะได้รับล็อตแรกในเดือนธันวาคมปีนี้ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ จึงขออนุญาตทำการเลื่อนวันในการฉีดใหม่ ใครจองวัคซีนที่นี่ไว้ไปตรวจสอบข้อมูลที่เฟซบุ๊กของโรงพยาบาล