เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ต้นตอปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ข้อมูลกับช่อง 7HD ว่า ความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่มาจากการดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด หึงหวง

ความรุนแรงส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากถึง 81 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลของปี 2564 64 เปอร์เซ็นต์ เป็นความรุนแรงทางร่างกาย 32 เปอร์เซ็นต์เป็นความรุนแรงทางจิตใจ 4 เปอร์เซ็นต์ เป็นความรุนแรงทางเพศ

จากสถิติในรอบ 6 ปี ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้นมากถึง 9,386 เคส เฉลี่ย 1,564 เคสต่อปี 130 เคส ต่อเดือน หรือมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอย่างน้อยวันละ 4 ครอบครัว

ท่านอธิบดี ยังกล่าวอีกว่า อีกปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คือ ผู้ถูกกระทำและคนในครอบครัวไม่กล้าแจ้งความ หรือร้องขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวว่าหากพูดออกไปกลัวจะถูกทำร้าย หรือมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ความคิดนี้ถือว่าผิด เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้จากสถิติว่าเมื่อเริ่มใช้กำลังแล้วความรุนแรงจะไต่ระดับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ต้องปรับความเข้าใจใหม่ว่า เด็กไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ ทุกการกระทำที่เป็นความรุนแรงเมื่อเด็กเห็นจะจดจำ ทำตาม ไม่ใช่เมื่อโตขึ้นแล้วจะลืมเหมือนที่หลายคนเข้าใจ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาต้องไม่ปล่อยให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำจนนำไปสู่ความสูญเสีย

สำหรับครอบครัวไหนที่เกิดความรุนแรงขึ้น อย่าปล่อยไว้ ในทางกฎหมายจะมี พ.ร.บ.คุ้มครองความรุนแรงในครอบครัว และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก รับรองแผนในการดูแลไว้ ทั้งการเข้าช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย หรือการนำผู้ถูกกระทำแยกไปดูแลเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นสามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือโทรศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 สายด่วน พม.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและจะเข้าไปหาทางช่วยเหลือ