ข่าวภาคค่ำ

ไทยรายงานเอเปก สถานะการเงินยังมีเสถียรภาพ

ข่าวภาคค่ำ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รายงานที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ย้ำสถานะการเงินไทยยังมีเสถียรภาพ

ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 28 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ เป็นประธาน ซึ่งได้มีการหารือถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจระดับการฉีดวัคซีน และแผนการรับมือโควิด-19 ของประเทศสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ

โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือกับโควิด-19 ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านการใช้มาตรการทางการเงินการคลัง อาทิ โครงการให้เงินช่วยเหลือ, มาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, การพักชำระหนี้ และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยในระยะปานกลางถึงระยะยาว การดำเนินนโยบายการคลังจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินนโยบายต่าง ๆ สามารถรองรับเหตุการณ์ไม่คาดได้ และพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564