ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดม วัดเทพเจติยาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวชิรญาณ วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักด์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) เป็นพระราชปัญญาวชิโรดม พุทธาคมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล) เป็นอดีตพระเลขาของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เพื่อสอนสมาธิสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลังจากหลวงพ่อวิริยังค์มรณภาพ พระราชปัญญาวชิโรดม ยังคงสานต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มโครงการ “อยู่บ้าน สร้างสุข” สวดมนต์ออนไลน์ วัดเทพเจติยาจารย์ เพื่อรักษาสุขภาพใจของประชาชนโดยการสวดมนต์และทำสมาธิ

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักด์ พระครูปลัด อนันต์ อกิญจโน เป็น พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรญาณ (พระครูปลัด อนันต์ อกิญจโน) อุปสมบทที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2519 โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม ตลอดจน ข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่ชาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปี ก่อนออกจาริกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่าง ๆ โดยเป็นผู้บุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต หรือวัดมาบจันทร์ในปัจจุบัน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ตั้งแต่ปี 2539

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง