ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพังงา และแม่ฮ่องสอน

ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านอ่าวบอนใหญ่ เกาะสุรินทร์ใต้ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดพังงา ซึ่งออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน เข็มที่ 2 แก่ชุมชนชาวมอแกนที่อาศัยอยู่บนเกาะสุรินทร์ใต้ จำนวน 204 คน และได้นำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน 2 คน พร้อมมอบถุงพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านด้วย

และที่โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มที่ 2 โดยมีพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเปราะบางมารับบริการ จำนวน 302 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง