สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นับถอยหลังเตรียมเปิดประเทศ พร้อมหรือไม่

เรื่องนี้ มีผู้นำเอกสารหลักฐานมาให้ข้อมูลกับทีมข่าว บอกว่า กระทรวงการต่างประเทศ จะนำระบบใหม่ในการคัดกรอง ติดตามตัวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา ชื่อว่าระบบ Thailand Pass เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ลงทะเบียน ทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางเข้ามา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้อง อัปโหลดเอกสารต่างๆ เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีน ผลตรวจเชื้อโควิด-19 สถานที่ที่จะเดินทางไป ระบุล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางมา เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล

ซึ่งจากระบบดังกล่าว ทำให้ผู้ที่นำข้อมูลมาเปิดเผย ตั้งข้อสงสัย ถึงความพร้อมของระบบที่จะนำมาใช้งาน จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาชี้แจงถึงประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของระบบการทำงาน ว่าจะช่วยคัดกรอง ติดตาม ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้จริงหรือไม่

และหากมีความพร้อมจริง ก็อยากให้มีชี้แจงถึงประสิทธิภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ในระบบที่จะช่วยควบคุมและติดตาม การเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ