สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เปิดใช้ทางด่วนฟรีช่วงหยุดยาว 4 วัน

ช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. นอกจากจะจัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ยังประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนจะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ส่วน บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. จัดมาตรการ 4 พร้อม ได้แก่ สถานีพร้อม, พนักงานพร้อม, รถโดยสารพร้อม และการบริการพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal รวมทั้งได้จัดรถโดยสารรถร่วมฯ, รถตู้ วันละกว่า 1,500 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้วันละกว่า 20,000 คน โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด