สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

โครงการคนละครึ่ง เงินสะพัดกว่า 1 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยยอดใช้จ่ายผ่าน โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมกว่า  25 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 105,444 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,588 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 51,856 ล้านบาท สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟูดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม ล่าสุด มีประมาณ 633.8 ล้านบาท ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 83,574 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 479,293 คนมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,702 ล้านบาท

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยังลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้ต่อเนื่องผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือ
กว่า 70,000 สิทธิ ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิเหลือกว่า 500,000 สิทธิ