7hdร้อนออนไลน์

โควิดคร่าเด็กทารกวัย 1 เดือน

วันนี้ (23 ต.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 74 คน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 18,699 คน ในจำนวนนี้เด็กทารก อายุ 1 เดือน ซึ่งไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย

ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 53 คน คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปีและมีโรคเรื้อรัง 18 คน และผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติโรค 2 คน

โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นชาย 40 คน หญิง 34 คน มีอายุระหว่าง 1 เดือน – 98 ปี เป็นชาวไทย 72 คน เป็นชาวเมียนมา 1 คน และไม่ระบุ 1 คน

ระยะเวลาในการรักษาตัวหลังจากพบเชื้อจนถึงเสียชีวิตนานที่สุด 53 วัน และระยะเวลาน้อยสุด 14 วัน หลังจากทราบผลตรวจ

ผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ใน 31 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ สมุทรปราการ 9 คน และส่วนมากมีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิต เบาหวาน โรคอ้วน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง

การติดเชื้อของผู้เสียชีวิตมาจากการอาศัยในพื้นที่เสี่ยง และติดมาจากคนรู้จัก รวมทั้งประกอบอาชีพเสี่ยงในการพบปะผู้คนจำนวนมาก และติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

617392c3d97d35.89568223.jpg