ห้องข่าววาไรตี้

ไทยรายงานเอเปคสถานะการเงินยังแกร่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 28 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือใน 2 ประเด็นหลัก คือ การรับมือกับโควิด-19 เพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและครอบคลุมซึ่งมีการสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือพหุภาคี เพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 และก้าวไปสู่การฟื้นตัวอย่างสมดุล

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทย ที่ดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการใช้มาตรการการเงินการคลัง อาทิ โครงการให้เงินช่วยเหลือเยียวยามาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ มาตรการพักชำระหนี้ การดำเนินมาตรการสนับสนุนต่างๆ พร้อมยืนยันสถานะการเงินการคลังของไทยยังคงมีเสถียรภาพ