ข่าวเด็ด 7 สี

น้ำทะลักเข้าตลาดเมืองสามพรานสูงเกือบเท่าปี 54

น้ำจากแม่น้ำท่าจีน และน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้มวลน้ำเอ่อท่วมตลาดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระดับน้ำสูงกว่าทุกวัน ร้านค้าขายภายในตลาดนับร้อยร้านค้าถูกน้ำท่วมสูง บางร้านต้องปิดร้านหนี

ชาวบ้าน บอกว่า น้ำท่วมเอ่อท่วมวันนี้ต่ำกว่าระดับที่เคยท่วมเมื่อปี 2554 เพียง 10 เซนติเมตร ส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครปฐม ขณะนี้ ท่วมแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน, อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน