ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ภารกิจ อปท.กับงบประมาณทางผ่าน ไม่ได้พัฒนา

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชวนท่านผู้ชมไปดูภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ซึ่งก็รวมถึง อบต. ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายนด้วย มีอะไรที่ทำให้ อปท.ออกปากบ่นว่า รัฐบาลมอบแต่ภารกิจ ไม่อุดหนุนงบประมาณ เป็นได้แค่ทางผ่านของเงิน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นเสียงระบายความในใจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับภารกิจที่รัฐบาลส่วนกลางถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นช่วยดูแล มีตั้งแต่เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ไปจนถึงนมโรงเรียน เรียกว่าจัดงบประมาณให้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นได้แค่ทางผ่านของเงิน ไม่มีโอกาสได้ใช้

ประเด็นที่ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่น คือ ส่งเงินไป ไม่ได้ใช้ แต่กลับเหมารวมว่าเป็นเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้ บวกแล้วรวม 30% แต่เมื่อส่องไส้ในกลับพบว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นจริง ๆ มีเพียงแค่ 17-18% เท่านั้น

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 วงเล็บสี่ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 แต่ผ่านมา 15 ปีงบประมาณแล้ว เป้าหมายนี้ยังดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อม

เมื่อท้องถิ่นยังพึ่งพาตัวเองได้น้อย ก็ทำให้ขาดความเป็นอิสระทางการคลัง ถูกการเมืองเข้าแทรกแซงได้โดยง่าย เป็นอีกหนึ่งปัญหาในเชิงระบบที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะบรรลุผลได้เมื่อไหร่

แต่สิ่งที่ทำให้เห็นผลได้ทันที เริ่มได้ที่การหย่อนบัตรวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เลือกคนดี ใจซื่อ มือสะอาด มีวิสัยทัศน์ เข้าไปเป็นตัวแทนใน อบต. หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ