เส้นทางบันเทิง

เมฆ - ปิ่น ปะทะ อ้น - ฝน กับเกมที่ต้องใช้พลังเสียงและความไว คู่ไหนจะชนะ?

เส้นทางบันเทิง - เมฆ จุติ, ปิ่น ชรินพร, อ้น ณศรันย์, ฝน ปริตา กับเกมที่ต้องใช้พลังเสียงและความไว คู่ไหนจะชนะ?