7HDร้อนออนไลน์

ลพบุรีน้ำลด คลัสเตอร์ โผล่! สั่งปิดหมู่บ้าน หลังชาวบ้านติดโควิด 61 คน

23 ตุลาคม 2564 หลังจากที่พบว่าพื้นที่หมู่บ้านเนินยาวหมู่ที่ 6 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ล่าสุดนายธีรเมธ เทพพิชัยศิลปกุล นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย นางสาว ชญาดา จันทร์กลิ่น กำนันตำบลหนองทรายขาว ได้ลงพื้นที่ ร่วมอำนวยการสั่งการปิดคัดกรองหมู่บ้านเนินยาว พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทั้งการกักตัวการจัดหาอาหารส่งให้  ห้ามเข้าออกโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มข้น ล่าสุดพบผู้ป่วยติดโควิด-19 จำนวน 61 คน ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ และโรงพยาบาลสนามแล้ว ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 81 คน 35 ครัวเรือน ที่ต้องกักตัว สำหรับหมู่บ้านเนินยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทรายขาว มีประชากร 285 คน กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 81 คน 35 ครัวเรือน
       
ขณะนี้ ได้มีประกาศจำกัดการเข้าออกหมู่บ้าน และตั้งจุดคัดกรองการเข้าออกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.
     
โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินประกอบอาหารจัดแจกจ่ายอาหารสด สำหรับครอบครัวรับประทานครั้งละ 3 - 5 วัน ในช่วงที่มีการกักตัว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ