ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง