เส้นทางบันเทิง

ยูโร - พิ้งค์พลอย - บอม เล่นเกมถามเร็ว ตอบเร็ว

เส้นทางบันเทิง - ยูโร ยศวรรธน์, พิ้งค์พลอย ปภาวดี และ บอม พงศกร เล่นเกมถามเร็ว ตอบเร็ว