ข่าวเด็ด 7 สี

ลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตเข้าตลาด จ.เชียงใหม่

ชาวเชียงใหม่ พากันไปลงทะเบียน เพื่อขอรับบัตรอนุญาตเข้าไปซื้อสินค้าในตลาดเมืองใหม่ หลังจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกมาตรการ ให้ผู้ที่จะเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาด ต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ ผ่านการตรวจแบบ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ หากเคยป่วยโควิค-19 มาก่อนต้องมีใบรับรองแพทย์ไปแสดง ขณะนี้มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วมากกว่า 1,000 คน

สำหรับตลาดเมืองใหม่ จากการตรวจรอบที่ 3 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 81 คน ทำให้มียอดรวมติดเชื้อจากตลาดนี้สูงถึง 1,363 คน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังประกาศให้ ตลาดเมืองใหม่, ตลาดเมืองสมุทร, ตลาด สท.เก๊า และตลาดนวรัฐ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน