7HDร้อนออนไลน์

ติดโควิดรอบ 2 เสียชีวิต เชียงใหม่ติดอีก 352 คน จับตาคลัสเตอร์ตลาดประตูเมือง

#เกาะติดสถานการณ์โควิด จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (24 ต.ค.64) พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นชายไทย อายุ 25 ปี มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและวัณโรคปอด เป็นผู้ต้องขังติดเชื้อในเรือนจำ ไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่มีประวัติ #ติดเชื้อโควิดซ้ำ 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 6 พ.ค.64 ได้รับการรักษาจนหายดี ต่อมาวันที่ 25 ก.ย.64 เริ่มมีไข้ อ่อนเพลีย และไอมากขึ้น จึงไปตรวจที่ รพ.แม่แตง พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำ ต่อมามีอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อไปรักษาที่ รพ.นครพิงค์ แพทย์ให้การรักษาแบบประคับประคองอาการ กระทั่งวันที่ 23 ต.ค.64 ระบบหายใจล้มเหลว เสียชีวิต

617549cb0f9676.53185885.jpg

ส่วนสถานการณ์ระบาด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 352 คน มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า และยังต้องจับตาการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คลัสเตอร์สำคัญที่ยังพบเชื้อต่อเนื่อง เช่น #คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 43 คน รวมติดเชื้อแล้ว 56 คน ส่วนใหญ่พบจากการตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มว่าเป็นผู้ค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่มาขอตรวจจากตลาดอื่น และจะปิดตลาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค 3 วัน

#คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 คน สะสม 1,380 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พบระหว่างการกักตัว และต้องขยายการเฝ้าระวังออกไปยังชุมชนต่างด้าวละแวกใกล้เคียง เนื่องจากมีการพบคลัสเตอร์ในชุมชนแรงงานต่างชาติใกล้ตลาดเมืองใหม่อีกหลายคลัสเตอร์

617549b9995664.83764313.jpg

คลัสเตอร์หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 คน สะสม 53 คน #คลัสเตอร์ตลาดวโรรส พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 คน ตลาดต้นลำไย พบเพิ่มอีก 6 คน โดยตลาดวโรรส ส่วนใหญ่ตรวจพบในผู้ที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการ นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ ที่ ชุมชนต่างด้าว หมู่ 4 บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน  ยอดรวม 18 คน

617549c2e4d101.55048035.jpg