เจาะประเด็นข่าว 7HD

รายงานพิเศษ : ความพร้อมวัคซีนโควิด-19 กับการเปิดประเทศ

การเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และอีก 16 จังหวัด ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยว ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง ให้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศได้แบบไม่กักตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวนต่ำกว่า 10,000 คน และผู้ได้รับการรักษาจนหาย มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และรัฐบาลได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกภูมิภาค

ศบค.รายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม คนไทยได้รับวัคซีนแล้วกว่า 70 ล้านโดส เข็มที่ 1 จำนวน 39 ล้านโดส เข็มที่ 2 จำนวน 28 ล้านโดส หรือกว่า 40 % ของประชากรทั่วประเทศ เท่ากับว่ายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ 70 % ของประชากร ที่จะทำให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่จริงๆ คนไทย 50 ล้านคน จะต้องรับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ณ วันนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายของรัฐบาล 100 ล้านโดส

ถ้าพิจารณาเป็นรายพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วรวม 14.5 ล้านโดส มากที่สุดเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 1,900,000 โดส และประชาชนทั่วไปมากกว่า 10 ล้านโดส และถ้าเข็มที่ 1 8,250,000 คน เข็มที่ 2 กว่า 5,700,000 คน คิดเป็น 74.5% ของประชากรกรุงเทพฯ

อีกมุมที่สำคัญคือ ณ วันนี้ภาพรวมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ขณะที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ยังทรงตัว แต่ก็ยังพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนใหม่ๆ ในหลายพื้นที่ การเปิดประเทศจึงต้องนำบทเรียนโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาพิจารณา และนับเป็นการเปิดประเทศท่ามกลางสถานการณ์ทั่วโลกที่กลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และยังพบสายพันธุ์ใหม่ๆ คำถามสำคัญ ระบบสาธารณสุขของไทยจะรับไหวหรือไม่ ก่อนหน้านี้ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ทำงานหนักมาเกือบ 2 ปี อีกทั้งศักยภาพเตียงพอรับคนไข้ใหม่ ทั้งอาการหนักและไม่หนัก มากน้อยขนาดไหน และสถานการณ์ตอนนี้ไทยพร้อมรับการระบาดระลอกใหม่ ระลอก 5 จากอัตราเร่งการเปิดประเทศแล้วหรือยัง