เจาะประเด็นข่าว 7HD

จ.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง ผู้สมัคร อบต.หาเสียงติดเชื้อระนาว

สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี รายงาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 64 จ.ปัตตานี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 619 คน รวมติดเชื้อสะสม 33,675 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิตสะสม 354 คน และมีผู้หายป่วยแล้ว 19,929 คน ซึ่งสถานการณ์ยังน่าห่วง ตัวเลขติดเชื้อรายใหม่พุ่งไม่หยุดจนยากควบคุม ทั้งยังพบว่ามีแพทย์ติดเชื้อหลายคน ทำให้แพทย์ในพื้นที่มีจำนวนไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ซึ่งออกหาเสียงพบปะประชาชน เกิดติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ยอมแจ้งทางการ แต่ใช้วิธีกักตัวที่บ้านแทน ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขปัตตานีได้สั่งให้เร่งสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งเครือญาติ เพื่อนบ้าน และทุกพื้นที่ที่ผู้สมัครเดินหาเสียง พร้อมกำชับให้ผู้สมัครทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีผลต่อการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง