เจาะประเด็นข่าว 7HD

สิงคโปร์ อนุมัติให้ซิโนแวค เป็นหนึ่งในวัคซีนหลัก

กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ออกแถลงการณ์ อนุมัติให้วัคซีนป้องกัน"โควิด-19" ของ"ซิโนแวค" จากประเทศจีน เป็นหนึ่งในวัคซีนหลักของประเทศ ร่วมกับวัคซีนของ"ไฟเซอร์" และ "โมเดอร์นา" โดยจะถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อวัคซีนใน โครงการวัคซีนแห่งชาติของสิงคโปร์ ประเภท 3 โดส

โดยทางคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า แม้อัตราการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จะอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อสอบถามผู้ที่ปฏิเสธเข้ารับการฉีดวัคซีน พบว่า พวกเขาไม่ต้องการรับวัคซีนชนิด "เอ็มอาร์เอ็นเอ" (mRNA) ด้วยเหตุผลส่วนตัว ซึ่งจากความเห็นดังกล่าว ทำให้ทางรัฐบาลจึงเสนอให้มีการฉีดวัคซีน "3 โดส" ในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 หรือ 2 โดส ก่อนหน้านี้ พร้อมแนะนำให้ผู้ที่ไม่สามารถรับวัคซีน"เอ็มอาร์เอ็นเอ" (mRNA) ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เข้ารับวัคซีน"ซิโนแวค"จำนวน 3 โดส โดยให้ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 90 วัน