ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 2 จุด ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก สะอาด และปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจ

โดยที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิฯ นำรถประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร อาทิ ไก่สะดุ้งซีอิ๊ว กะเพราหมูสับ ผัดพริกแกงถั่วฝักยาว และผัดหน่อไม้ใส่หมูสับ เพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 12,000 กล่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

และที่โรงครัวพระราชทานโรงเรียนบ้านโคกสูง อำเภอเมือง มีการประกอบอาหารปรุงสุก อาทิ น่องไก่ตุ๋น แกงป่าฟักทอง และไข่ต้ม จำนวน 3,550 กล่อง เพื่อมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง