เช้านี้ที่หมอชิต

กลุ่มนักจักรยานปั่นกว่า 700 กม. ร่วมงานแก้โลกร้อน

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มนักปั่นจักรยานสมัครเล่นราว 150 คน เริ่มต้นการปั่นจักรยานจากกรุงลอนดอน เพื่อไปร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ในสกอตแลนด์

กิจกรรมครั้งนี้ มีชื่อว่า "ปั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง" (Ride the Change) โดยนักปั่นจักรยานทั้ง 150 คน จะปั่นจักรยานระยะทางราว ๆ 764 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 7 วันครึ่ง เริ่มต้นที่กรุงลอนดอน ไปสิ้นสุดที่เมืองกลาสโกว์ ในสกอตแลนด์ ก่อนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

สำหรับกิจกรรม Ride the Change มีขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน