เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 25 ตุลาคม 2564
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม...