7HDร้อนออนไลน์

ภาคใต้ 6 จังหวัดติดเชื้อพุ่ง ผุดคลัสเตอร์วงน้ำชา-วงน้ำท่อม

วันนี้ ( 25 ต.ค.64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทิศทางจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิต ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ฉีดวัคซีนครอบคลุม แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังพบได้มากแต่อัตราการเสียชีวิตลดลง

สำหรับ 10 อันดับ ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังเป็นอันดับ 1 แต่ผู้ติดเชื้อลดต่ำกว่าหลักพันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ติดอยู่ในชาร์ต 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ซึ่งปัตตานี ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 2 รวมถึงจังหวัดที่เตรียมเปิดนำร่องท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ และชลบุรี

โดยรายละเอียดของ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้ 

61764fa09dd179.57207657.jpg

ส่วนการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน พบว่าใน กทม.และปริมณฑล จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่พบการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาพบแพทย์ ขออย่าปกปิดข้อมูลความเสี่ยง ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบการติดเชื้อในโรงงาน บริษัท จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนการติดเชื้อในชุมชน ตลาด และแคมป์คนงาน พบในเชียงใหม่ ลพบุรี และเพชรบุรี

สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบจาการติดเชื้อจากวงน้ำชา ในลักษณะที่ประชาชนรวมกลุ่มดื่มน้ำชา รวมถึงวงน้ำกระท่อม ล้อมวงดื่มจากแก้วเดียวกัน


พญ.อภิสมัย กล่าวถึงผู้เสียชีวิต 44 คน เป็นคนไทยทั้งหมด จำแนกเป็นเพศชาย 19 คน เพศหญิง 25 คน อายุ 25-88 ปี เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากถึง 42 คน โดยจังหวัดภาคใต้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 14 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก 12 คน กทม.และปริมณฑล 9 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน ภาคเหนือ 2 คน

61764faa51ffa2.28485508.jpg