ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชัยนาท-พระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังน้ำท่วมสูงอีก – นนทบุรีเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน

น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท วันนี้มีแนวโน้มลดลง กรมชลประทานผันน้ำเข้าระบบสองฝั่งเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และลดการระบายท้ายเขื่อนเหลือ 2,698 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสรรพยา ลดลง 16 เซนติเมตร
ขณะที่พื้นที่น้ำท่วมขังเดิมอยู่แล้วในพื้นที่ 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ที่ถูกน้ำท่วมรอบที่ 2 ยังไม่ดีขึ้น น้ำยังคงท่วมสูง บ้านบางหลัง น้ำเกือบจะท่วมถึงชั้น 2 ของบ้าน ชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น้ำท่วมรอบที่ 2 นี้ สูงกว่ารอบแรกประมาณ 5 เซนติเมตร ตอนนี้ยังต้องใช้เรือเข้าออกบ้าน และหลายคนเริ่มกังวลกับข่าวว่าจะมีพายุลูกใหม่พัดเข้าประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ กลัวว่าฝนจะตกหนัก แล้วจะทำให้น้ำที่ท่วมบ้าน สูงขึ้นกว่าเดิม

เป็นภาพมุมสูง จะเห็นว่ามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขาต่างๆ ได้ขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร ในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะที่บริเวณเกาะเมืองอยุธยา ฝั่งตะวันตกบริเวณเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำที่สุดระดับน้ำสูงกว่าพื้นตลิ่งของเกาะเมืองอยุธยาสูงกว่า 20 เซนติเมตร ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้องวางกระสอบทรายทำแนวกันน้ำเป็นระยะทาง 800 เมตร เพื่อป้องกันน้ำเข้าเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ และยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่ขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องไปถึงวันที่ 30 ตุลาคมนี้

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะที่ท่าน้ำปากเกร็ด ใต้สะพานพระราม 4 อำเภอปากเกร็ด รวมไปถึงเจดีย์เอียงเกาะเกร็ด แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีน้ำเหนือไหลบ่าลงมา อีกทั้งยังมีน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้ ตอนนี้ระดับน้ำปริ่มขอบทางเดินแล้ว อยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวัง ด้านผู้ประกอบการเรือรับจ้าง บอกว่า ได้สังเกตปริมาณน้ำทุกๆ วันช่วงนี้ พบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีก และไหลเชี่ยว มากกว่าวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา