ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้ำทะเลหนุน ท่วมตลาดสามพราน จ.นครปฐม

รายงานสดจาก ตลาดสามพราน จ.นครปฐม : นครปฐมยังอ่วม น้ำแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นประกอบน้ำทะเลหนุน เข้าท่วมตลาดสามพราน และสวนส้มโอนครชัยศรี เสียหายเป็นวงกว้าง...